Visie op leren
Bruggen bouwen via visies op leren

Beschrijving van de sessies

1.        Visies op leren en ontwikkeling

Welke visies op leren en ontwikkeling zijn er zoal? Welke hebben de deelnemers zelf? Hoe is het gesteld met de visie op leren in de organisatie? Hoe zijn deze gerelateerd aan leertheorieën? Hoe stimuleer je ontwikkeling bij anderen? Kun je ook het leren zelf leren? Wat is leervermogen? Wat is de relatie tussen individuele ontwikkeling en collectieve of organisatieontwikkeling?

2.        Werkplekbegeleiding, werkplekinstructie, werkplekstudie en werkplekontwikkeling

Tijdens de tweede bijeenkomst wordt ingezoomd op werk gerelateerde ontwikkeling en leren. Hoe geef je hier leiding aan? Hoe kan het leerlandschap helpen om greep te krijgen op de verschillende vormen van leren en ontwikkeling? Wat kun je als leidinggevende of als ontwikkelingsadviseur met het leerlandschap in een moderne organisatie? Hoe focus je op collectief leren? Wat is de rol van mindsets, metacognitie en executieve functies?

3.        Een professionele leer- en ontwikkelingscultuur stimuleren

Wie is nu precies een professional en wie niet? Wat kunnen we met het begrip de lerende professional? Hoe helpen we leidinggevenden om te werken aan een professionele leercultuur? Welke meetinstrumenten kunnen we inzetten? Welke interventies zijn mogelijk en effectief?

4.        Ontwikkelgesprekken voeren: feedback geven en ontvangen

De bottleneck in veel organisaties is het microgesprek over ontwikkeling. Het wordt vaak eenrichtingsverkeer of het opleidings-denken domineert. Hoe kunnen we ontwikkelgesprekken zo voeren, dat er een reciproke feedbackdialoog ontstaat? Centraal hierin staan feedback, reflectie en vragen stellen. Hoe helpen we leidinggevenden hierin vooruit te gaan? Hoe kun je mindsets doorbreken?

5.        Varend leren

Op een motorsloep door Amsterdam varen en dan leren over de stad en over ontwikkeling, aan de hand van aan varen gerelateerde opdrachten. Twee oefeningen staan centraal: met een team samen knopen leren leggen in touwtjes om mentale modellen over teamleren te doorbreken en weerstand tegen leren varen overwinnen door gebruik te maken van leervoorkeuren.

6.        Vraaggestuurd leren: thema’s aangeleverd door de groep

Wat zijn de losse eindjes? Waarover willen de deelnemers het verder nog hebben? Wat willen zij zelf inbrengen en voorleggen?