Visie op leren
Bruggen bouwen via visies op leren

LeidinggevenLeidinggeven aan ontwikkelingan ontwikkeling 

Zes kleinschalige studeerkamerbijeenkomsten over ontwikkelingsgericht leiderschap: informele, interactieve studeerkamer sessies, gecombineerd met een dag lerend varen onder begeleiding van (em.) prof. dr. P.Robert-Jan Simons, leerpsycholoog. 19 september – 31 oktober 2018.

Wilt u een verdiepingsslag maken in het denken over leren en ontwikkeling en gaat het u niet “om het papiertje” maar om de inhoud, schrijf dan in voor een uniek nieuw concept onder leiding van een gerenommeerd expert op dit gebied: prof. dr. P.Robert-Jan Simons, leerpsycholoog. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor leidinggevenden in alle sectoren die het gevoel hebben dat zij in deze tijd meer bezig moeten zijn met leren en ontwikkeling van hun medewerkers en van zichzelf. Ook richten de bijeenkomsten zich expliciet op mensen die betrokken zijn bij het opleiden en begeleiden van leidinggevenden die meer ontwikkelingsgericht willen leren werken. In een zestal bijeenkomsten leren de deelnemers (maximaal acht) de slag te maken van naar ontwikkelingsbegeleiding en -stimulering. Het zijn zes studeerkamersessies in de Jordaan in Amsterdam van drie uur. Op de mooiste dag (qua weersvoorspelling) vindt de bijeenkomst plaats op onze motorsloep, de Toontje. De bijeenkomsten vinden in informele sfeer plaats en zijn zo veel mogelijk (inter-)actief. Voor elke bijeenkomst bereiden de deelnemers zich voor door een artikel te bestuderen. Er is een goed evenwicht tussen theorie en praktijk.

Zie voor meer informatie: hier

Bijeenkomst 1. Visies op leren en ontwikkeling (19 september)

Bijeenkomst 2. Werkplekbegeleiding, werkplekinstructie, werkplekstudie en werkplekontwikkeling (26 september)

Bijeenkomst 3. Een professionele leer- en ontwikkelingscultuur stimuleren (3 oktober)

Bijeenkomst 4. Ontwikkelgesprekken voeren: feedback geven en ontvangen (10 oktober)

Bijeenkomst 5. Varend leren (mooiste dag qua weersvoorspellingen of 17 oktober)

Bijeenkomst 6. Vraaggestuurd leren: thema’s aangeleverd door de groep (31oktober)


Planning
Deze zes unieke sessies vinden plaats op 19, 26 september, 3, 10, 17 en 31 oktober 2018 en , steeds van 13.30 – 16.30. Op de mooiste dag vindt de sessie op onze motorsloep plaats en duurt hij wat langer. Er nemen minimaal vier en maximaal acht mensen deel. Desgewenst wordt een certificaat uitgereikt. All-in kosten per deelnemer zijn 1200 euro. 

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor leidinggevenden in organisaties die verantwoordelijk zijn voor leren en ontwikkeling in een lijn- of een staffunctie. 


Over de docent
(em) prof dr P. Robert-Jan Simons (1949) was zijn hele leven verbonden aan verschillende Nederlandse universiteiten, waar hij steeds onderzoek deed en onderwijs verzorgde over leren en ontwikkeling. Na zijn emeritaat in 2014 legde hij zich toe op het begeleiden en adviseren van leidinggevenden en adviseurs bij het ontwikkelingsgericht leidinggeven. Hij werkte voor diverse soorten organisaties van gemeenten tot hogescholen, van banken tot zorginstellingen, van VO- scholen tot uitzendbureaus, van brandweer en politie tot acreditatieinstellingen, van adviesbureaus tot commerciële bedrijven