Visie op leren
Bruggen bouwen via visies op leren


Meest recente 2 inzendingen

  • Waarom en hoe leidinggevenden rebellie moeten koesteren
  • Leren met Ipads

04.02.2017

Waarom en hoe leidinggevenden rebellie moeten koesteren

Nodig: meer rebellie in organisaties
P.Robert-Jan Simons

In een recente speciale uitgave van Harvard Business Review betoogt HBR medewerkster Francesca Gino dat het goed is voor organisaties en leidinggevenden als er meer gerebelleerd wordt, als non-conformisme meer gewaardeerd en gestimuleerd wordt: Let your workers rebel! Ik ben het erg met haar betoog eens. Daarom vat ik het hier samen. Zie het HBR artikel. [Meer weten…]

PRJSimons - 15:22 @ Werkplekleren, Algemeen | Een opmerking toevoegen