Visie op leren
Bruggen bouwen via visies op leren

Hier kunt u publicatiesublijstjes downloaden

Zie ook narcis.nl voor een totaaloverzicht en veel downloadmogelijkheden

Zie ook Google scholar voor citaties


Klik op de categorie voor downloaden van de sublijsten.Boeken

Redacties

Overige

Enkele voorbeeld publicaties:

Boeken:

 • Boekaerts, & Simons, P.R.J. (1993). Leren en instructie, Psychologie van de leerling en het leerproces. Assen: Dekker & van de Vegt.
 • Bolhuis, S., & Simons, P.R.J. (1999). Leren en werken. Deventer: Kluwer.
 • Ruijters, M.C.P. & Simons, P.R.J. (Eds.). (2012). Canon van het leren. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen.
 • Schenning, J., Simons, R.J., & Besieux. T. (2016). Mensenorganisaties:  24 evoluties onder de loep. Zaltbommel: Thema.

Enkele recente internationale artikelen:

 • Van Popta, E., Kral, M., Camp, G., Martens, R. L. & Simons, P. R. J. (2017). Exploring the value of peer feedback in online learning for the provider, Educational Research Review. 20, 24-34.
 • Akbari, E., Naderi, A., Pilot, A. & Simons, P. R. J. (2016). Student engagement and foreign language learning through online social networks. Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education. 1, (4), 1-22
 • Akbari, E., Pilot, A., & Simons, P. R. J. (2015). Autonomy, competence and relatedness in foreign language learning through Facebook. Computers in Human Behavior, 48, 126-134.
 • Voerman, Lia, Meijer, Paulien, C., Korthagen, Fred, & Simons, Robert-Jan  (2015): Promoting effective teacher-feedback: from theory to practice through a multiple component trajectory for professional development, Teachers and Teaching: theory and practice, DOI: 10.1080/13540602.2015.1005868
 • Poldner, E., Van der Schaaf, M., Simons, P. R. J., Van Tartwijk, J., & Wijngaards, G. (2014). Assessing student teachers' reflective writing through quantitative content analysis. European Journal of Teacher Education, 37(3), 348-373.10.1080/02619768.2014.892479
 • de Groot, E., Endedijk, M. D., Jaarsma, A. D. C., Simons, P. R. J., & van Beukelen, P.(2014). Critically reflective dialogues in learning communities of professionals. Studies in Continuing Education, 36(1), 15-37. 10.1080/0158037X.2013.779240
 • Voerman, Lia, Korthagen, Fred A.J., Meier, Paulien C., & Simons, Robert-Jan (2014). Feedback revisited: Adding perspectives based on positive psychology. Implications for theory and classroom practice. Teaching and Teacher Education, 43, 91–98
 • Leijen, Ä., Lam, I., Simons, P.R.J. & Wildschut, L. (2009). Difficulties teachers report about students' reflection: lessons learned from dance education. Teaching in Higher Education, 14(3), 315-326.
 • Berings, M.G.M.C., Poell, R.F. & Simons, P.R.J. (2008). Dimensions of on the job learning styles. Applied Psychology: An International Review, 57, 417-440.
 • Doornbos, A.J., Simons, R.J. & Denessen, E. (2008). Relations between characteristics of work place practices and types of informal work-related learning: a survey among Dutch police. Human Resource Development Quarterly, 19(2), 129-151.
 • Laat, M. de, Lally, V., Simons, R.J. & Wenger, E. (2006). A selective analysis of empirical results of networked learning research in higher education: questing for coherence. Educational Research Review, 1(2), 99-111.