Visie op leren
Bruggen bouwen via visies op leren

Over Robert-Jan Simons

Prof. Dr. P. Robert-Jan Simons is al heel zijn leven bezig met het thema "leren". Eerst richtte hij zich op het leren van middelbare scholieren, daarna op het leren op de werkplek door medewerkers en professionals. De laatste jaren waren dit vaak ook leerkrachten en schoolleiders. Steeds probeert hij mensen een breder begrip van leren te laten krijgen door ze te inspireren en in de war te brengen. Leren is immers ook impliciet leren en zelf-gereguleerd leren. Leren is ook team-leren en organisatie-leren.

Robert-jan Simons deed eindexamen Gymnasium B aan het Hermann Wesseling-college in Amstelveen. Hij studeerde psychologie aan de universiteiten van Utrecht (kandidaats) en Amsterdam (doctoraal onderwijs- / ontwikkelingspsychologie) en promoveerde in 1981 aan de Katholieke Universiteit Brabant bij prof. Dr. L.F.W. de Klerk op een proefschrift over het gebruik van metaforen in het onderwijs. 

Hij werkte aan de universiteiten van Amsterdam, Nijmegen en Tilburg als wetenschappelijk (hoofd-)medewerker. Van 1990 tot 2001 was hij hoogleraar onderwijs- en opleidingspsychologie en onderzoeksdirecteur pedagogiek en onderwijskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Daarna werkte hij als hoogleraar “didactiek in digitale context” aan de Universiteit Utrecht. Van 2006 – 2010 was hij hoogleraar-directeur van het IVLOS: het Interfacultair Instituut voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden. Vanaf januari 2010 combineerde hij zijn hoogleraarschap aan de Universiteit Utrecht met het directeurschap van de NSO: de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. 

Per 1 januari 2014 startte hij zijn bureau Visie op leren. Hij is ook gasthoogleraar aan de University of Tartu (Estland). Hij was van 2008 tot 2016 lid van de Raad van Toezicht van de NHTV te Breda. Hij was van 2013 - 2021 lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Quadraam (Arnhem e.o.) en vanaf 2017 is hij  voorzitter van de Raad van Toezicht van de Gooise Scholen Federatie (GSF).


Soorten activiteiten vanuit Visie op leren:

  1. Lezingen geven (ook voor grote groepen)
  2. Dagvoorzitter zijn op een congres of studiedag
  3. Personal coaching
  4. Masterclasses verzorgen
  5. Bemiddelen (bruggen bouwen)
  6. Adviseur zijn bij onderzoek en organisatieleren
  7. Begeleider zijn bij veranderingen en onderzoek
  8. Workshopleider en -organisator zijn
  9. Nieuw: varend leren