Visie op leren
Bruggen bouwen via visies op leren

Methoden en materiaal

 • Simons, P. R. J. (2010). Leermateriaal ondersteunt het leren. In J. van Dooren, K. van Herpen, J. Scholten, W. Wijnen & J. Zuylen (Eds.), De kwestie: Vo-content sterk door samenwerking (pp. 38-41). Utrecht: VO-raad.
 • Pol, J. van der, Admiraal, W. & Simons, P. R. J. (2006). The affordance of anchored discussion for the collaborative processing of academic texts. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 1(3), 339-357.
 • Pol, J. van der, Admiraal, W. & Simons, P. R. J. (2006). Context enhancement for co-intentionality and co-reference. AI and Society, 20, 301-313.
 • Biemans, H. J. A., Deel, O. R. & Simons, P. R. J. (2001). Differences between successful and less successful students while working with the CONTACT-2 strategy. Learning and Instruction, 11, 265-282.
 • Miedema, W. & Simons, P. R. J. (1999). Een checklist voor het kiezen van schoolboeken voor het studiehuis. Gids voor onderwijsmanagement, december 1997. Houten: Bohn Satffleu Van Loghum.
 • Elshout-Mohr, M., Simons, P. R. J. (1999). Soorten studiewijzers. Gids voor onderwijsmanagement, december 1997 Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Simons, P. R. J., & Zuylen, J. G. G. (1998). Het kiezen van schoolboeken in het studiehuis. In P. R. J. Simons (Red.) Staalkaartenreeks, 6. Tilburg: MesoConsult.
 • Simons, P. R. J. (1997). Naar een checklist voor het kiezen van schoolboeken voor het studiehuis. In M.Boekaerts, H. Lodewijks, R,J, Simons, W. Wijnen, & J. Zuylen, (Red.), Schoolboeken in het studiehuis. Studiehuisreeks, 15, 7-22 Tilburg: MesoConsult.
 • Biemans, H. J. A. & Simons, P. R. J. (1996). Contact-2: a computer-assisted instructional strategy for promoting conceptual change. Instructional Science, 24, 157-176.
 • Simons, P. R. J. (1995). Coordinated approach. Best Practice Learning Organisations, 1, 15-20.
 • Teurlings, C. J., & Simons, P. R. J. (1992). Effecten van het gebruik van de Leittextmethode bij het leren tekstverwerken. In M. Mulder (Red.), Scholing en opleiding voor het bedrijfsleven (pp. 107-128). Lisse: Swets & Zeitlinger.
 • Simons, P. R. J. (1992). Ruimte om actief iets anders te leren. Een verlengde schooldag met ‘huiswerkvrij’ onderwijs. Vernieuwing tijdschrift voor onderwijs & opvoeding, 41, 30-35.
 • Simons, P. R. J. (1988). De FUNDES-procedure in onderwijsontwikkeling: Evaluatie van een procedure van onderwijsontwikkeling voor het leren probleemoplossen, bespreking van de dissertatie van C. Terlouw, Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 13, 55-58.
 • Simons, P. R. J. (1988). Mogelijkheden tot cursusontwikkeling vanuit cognitie-psychologisch perspectief. In J. Lowyck, J. Elen & J. van den Branden (Red.), Actuele trends in cursusontwikkeling. Leuven: O.U. Eenheid, 9-15.
 • Teurlings, C., & Simons, P. R. J. (1988). De Leittextmethode: een methode om het zelfstandig werken te bevorderen. In J.J. Peters, P. R. JM. van Ommeren, P.W.J. Schramade & J.G.L. Thijssen (Red.), Gids voor de opleidingspraktijk: Visies, modellen en technieken, (6.65, pp. 1-17). Deventer: Van Loghum Slaterus.
 • Simons, P. R. J. (1984). Instructing with analogies. Journal of Educational Psychology, 76, 513-527.
 • Lodewijks, J. G. L. C., Place- van Tongerloo, M., & Simons, P. R. J. (1983). Strategieflexibiliteit en intenties bij het leren uit teksten. In J. Beishuizen, C. Hamaker, B. van Hout-Wolters & K. Koster (Red.), Onderwijsleerprocessen: tekstverwerking, problemen oplossen, leermoeilijkheden (pp. 63-74). Lisse: Swets & Zeitlinger.
 • Simons, P. R. J. (1983). How we should control time on task - or should we? Instructional Science, 11, 357-372.
 • Simons, P. R. J. (1982). Functies van beeldspraak in studieteksten. Toegepaste Taalkunde in artikelen, 13, 81-97.
 • Simons, P. R. J. (1982). Concrete analogies as aids in learning from text. In A. Flammer & W. Kintsch (Eds.), Discourse processing (pp. 462-471). Amsterdam: North-Holland.