Visie op leren
Bruggen bouwen via visies op leren

Leervermogen

(Metacognitie, zelf-regulatie, zelf-sturing, leren leren, diversiteit van leren)

 • Poldner, E., Van der Schaaf, M., Simons, P. R. J., Van Tartwijk, J., & Wijngaards, G. (2014).Assessing student teachers' reflective writing through quantitative content analysis. European Journal of Teacher Education, 37(3), 348-373.10.1080/02619768.2014.892479
 • Simons, P. R. J. (2015). Leerstijlen - [David A. Kolb]. In M.C.P. Ruijters & P. R. J. Simons (Eds.), Canon van het leren (pp. 325-337). Deventer: Vakmedianet.
 • Akkerman, S., Admiraal, W. & Simons, P. R. J. (2012). Unity and diversity in a collaborative research project. Culture & Psychology, 18(2), 227-252.
 • Berings, M.G.M.C., Poell, R. F. & Simons, P. R. J. (2008). Dimensions of on the job learning styles. Applied Psychology: An International Review, 57, 417-440.
 • Akkerman, S., Admiraal, W., Simons, P. R. J & Niessen, T. (2006). Considering diversity: Multivoicedness in international academic collaboration. Culture & Psychology, 12(4), 461-485.
 • Ruijters, M. C. P. & Simons, P. R. J. (2004). "Training? Ik spring liever in het diepe!" Voorkeuren in het leren serieus nemen. Leren in Ontwikkeling, 6, 28-31.
 • Simons, P. R. J. & Ruijters, M. C. P. (2004). Learning professionals: Towards an integrated model. In H. P. A. Boshuizen, R. Bromme & H. Gruber (Eds.), Professional learning: Gaps and transitions on the way from novice to expert (Innovation and change in professional education) (pp. 207-229). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • Schee, J. van der, Simons, P. R. J, Rijborz, D. & Straatemeier, M. (2004). Effects of systematic variation in the training of students' research skills. Curriculum and teaching, 19(2), 5-17.
 • Simons, P. R. J. (2000). Towards a constructivistic theory of self-directed learning. In G. Straka (Ed.), Self-learning. Münster / New York: Waxman.
 • Simons, P. R. J. (1999). Leervermogen: vaardigheden, belemmeringen, ontwikkeling. In P. Schramade (Red.), Handboek Effectief Opleiden, april. Den Haag: Delwel.
 • Simons, P. R. J. (1997). Ontwikkeling van leercompetenties. Opleiding & Ontwikkeling, 10, 17-20.
 • Simons, P. R. J. (1996). Metacognition. In: E. De Corte and F.E. Weinert (Eds.). International encyclopedia of developmental and instructional psychology (pp. 436-441). Oxford: Pergamon.
 • Simons, P. R. J., Verbeeten, H.M.J.M. & Zuylen, J.G.G. (1996). Zelfstandig leren en huiswerk. In: N. Deen (Red.), Handboek leerlingbegeleiding (pp. 2165-1 - 2165-24). Alphen aan de Rijn: Samsom.
 • Simons, P. R. J. (1996). Vakgebonden en algemene vaardigheden in het studiehuis. In M. Boekaerts, J. G. L. C. Lodewijks, P. R. J. Simons, W.H.F.W. Wijnen & J.G.G. Zuylen, (Red.). Studiehuisreeks 11, 5-29. Tilburg: MesoConsult.
 • Hieltjes, P.C. & Simons, P. R. J. (1996). Specifieke leer- en denkvaardigheden. Studiehuisreeks 11, (pp.5-29). Tilburg: MesoConsult.
 • Simons en J. Zuylen (Red.), Studiehuis in de steigers, (pp.15-35). Tiburg: MesoConsult.
 • Heck, G. van, Simons, P.RJ., & Zuylen, J. (1996). Zelfwerkzaamheid en persoonlijkheid. In: P. Leenheer, P. R. J.
 • Simons, P. R. J. (1996). Metacognitive strategies. In: E. De Corte and F.E. Weinert (Eds.). International encyclopedia of developmental and instructional psychology (pp. 441-445). Oxford: